RSS

ילדים מסביב לעולם

עוד רשומה על מפגשי תרבויות אבל הפעם, המוקד הוא על ילדים: מה הם אוכלים, איפה הם ישנים, מה הם רוצים מחייהם. תמצאו כאן דברים שמחים, דברים עצובים, דברים מכעיסים, דברים מסקרנים. מה שבטוח, אפשר לנצל את המשאבים האלה להוראה ולמידה בצורות אין סופיות עם קצת חשיבה יצירתית. כרגיל, אשמח לשמוע מחשבות בהערות.

כיתות מסביב לעולם: האתר מציג מה ששמו אומר – תמונות של כיתות ממקומות שונים מסביב לעולם. מה אפשר ללמוד כאן? ממה צריכים להיזהר? עוד איזה מידע דרוש לפני שמסיקים מסקנות?

ארוחות צהריים בית ספריות: עוד פעם אוכל אבל ממבט אחר. אתר זה מציג תמונות ומידע על 11 ארוחות צהריים בית ספריות. הסתכלו גם על כלי האוכל.

איפה ילדים ישנים: עוד מצגת תמונות מלוות בהרחבות והסברים. אפשר ללמוד גם על חייהם היום-יומי של הילדים ושאיפותיהם לעתיד.

כללי נימוס לילדים: איזה כללי נימוס יש לגבי ילדים במקומות שונים? באתר זה תוכלו לגלות אותם.

אז מה יש להם להגיד?

Photo by Jerrold